Frezen

Om allerhande gewasresten, graszoden, braakliggende terreinen of zware grond kluiten te vermalen, beschikken wij over de zwaarste messenfrees op de markt .
Dit is een Kuhn EL 282 met packerwals en ranschijven, die in alle omstandigheden het perfecte werk uitvoert.