Landbouwwerken

Wat de landbouwwerken betreft, vertrekt alles vanuit Kruishoutem en richten wij ons uitsluitend op voor- en najaarsgrondbewerking zoals opentrekken, diepgronden, ploegen, rotoreggen, gecombineerd planten van aardappelen, spitten en zaaien van groenbemesters, grassen, granen of ma´s. Alle tractoren, waarmee we aan grondbewerking doen, zijn voorzien van een Trimble TMX RTK-systeem en Michelin Axio bibbanden tot 80 cm breed, die over de hele lijn op een lage druk mogen werken zodat structuurschade uit den boze is.

Alle oogstwerkzaamheden laten wij over aan onze collega's. Wanneer het in het voorjaar druk is om mest open te spreiden, gras te hakselen, te persen en te wikkelen en in het najaar om ma´s te hakselen of te dorsen of aardappelen te rooien, hebben deze mensen hun beste krachten nodig bij deze werkzaamheden. Het gebeurt dan ook vaak dat er in die drukke periodes moet geploegd of gezaaid worden. Daar er, zoals altijd, geen overschot is aan ervaren personeel, gebeurt dit veelal met losse medewerkers, die dit werk niet helemaal gewoon zijn, met minder goede resultaten tot gevolg wat leidt tot ontevredenheid bij de klant over het gepresteerde werk. Bij ons heeft de klant het voordeel dat de persoon, die hij aanspreekt, meestal ook de persoon is die het aangevraagde werk komt uitvoeren.

Voor alle werkzaamheden inzake grondbewerking, werken wij met een John Deere 7830 autopowr en een Fendt 828 vario. Beide zijn uitgerust met een Trimble TMX GPS-systeem. Na het voorjaarswerk komt de Fendt 828 vario dan voor de getrokken Amazonespuit en de volumekipper.

Diepgronden

Met onze Kuhn DC 301 Cultisoil diepwoeler kunnen we met 4 tanden gelijktijdig de bodem beluchten.

Cultiveren

Om het land op te trekken en te verluchten beschikken wij over een toeplooibare Steeno grondbreker.

Ploegen

Alle akkers worden geploegd met een variabele 6-scharige Lemken wentelploeg juwel 8 met strokenrister en randschijven.

Rotoreggen

Het zaaiklaarleggen van de gronden gebeurt met 2 Kuhn rotoreggen van respectievelijk 5 m en 3 m werkbreedte.

Aardappelen planten

Vanaf seizoen 2013 zijn wij gestart met het planten van aardappelen. De keuze viel hierbij op een plantcombinatie van Struik en miedema CP 42.

Zaaien

Het zaaien van maïs gebeurt met de Imants spitmachine of Kuhn rotoreg met diepgronder.

Klepelmaaien

De klepelmaaier wordt gebruikt om dorsmaïsstoppels, groenbemesters en braakliggende gronden te verbrijzelen.

Verreikerwerk

Op ons bedrijf werken wij met een JCB-verreiker 536-60 agri super.

Frezen

Inleidende tekst